Vítejte na stránkách Akademie odpovědných zástupců

Naše akademie Vám přínáší možnost získat odbornou kvalifikaci pro výkon funkce odpovědného zástupce pro personální agenturu nebo agenturu práce v ČR. Tato kvalifikace je vstupenkou k podnikání v oblasti zprostředkování zaměstnání a nebo k získání zajímavé pracovní pozice v tomto oboru.

Proč vznikla akademie odpovědných zástupců?

Akademie odpovědných zástupců vznikla z potřeby firem v regulovaném odvětví zprostředkování zaměstnávání po odpovědných zástupcích, kteří disponují zákonem o zaměstnanosti stanovenými podmínkami pro výkon funkce – potřebným vzděláním a praxí v oboru zprostředkování zaměstnání. Vzhledem k nedostatku takových osob jsme se rozhodli vytvořit strukturu, která bude poskytovat zájemcům o budoucí výkon funkce odpovědného zástupce především potřebnou praxi. Zároveň umožňuje osobám s potřebným vzděláním (především vysokoškolským) získat zajímavou kvalifikaci pro výkon odpovědného zástupce v oboru agenturního zaměstnávání, anebo v oboru personálního managementu (především personálních agentur). Můžete takto získat tedy kvalifikaci pro výkon funkce, kterou lze vykonávat i jako velmi zajímavý přivýdělek na vedlejší pracovní poměr s prakticky velmi malou časovou angažovaností a zajímavým výdělkem.

Jak Vám může být naše akademie prospěšná?

Naše akademie je určena především pro ty, kteří mají vysokoškolské vzdělání a mají zájem získat dvouletou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání a chtějí v budoucnu buď provozovat personální agenturu, anebo chtějí vykonávat funkci odpovědného zástupce pro agenturu práce nebo personální agenturu. Naše akademie je také vhodná pro středoškoláky, kteří už nějakou praxi v oblasti zprostředkování mají, ale nemají ji dostatečně dlouhou (5 let) a potřebují potřebnou praxi získat.

Co získáte po ukončení naší akademie?

Pro ukončení působení na naší akademii získáte především prokazatelnou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání a možnost působit jako odpovědný zástupce v některé z personálních agenturu nebo agentur práce, které v ČR působí, anebo získáte možnost v oboru sami podnikat.

Jak se přihlásit k působení v naši akademii a co od Vás budeme potřebovat?

Pro působení na naši akademii budeme potřebovat zaslat emailem Váš strukturovaný životopis. Dále budeme potřebovat od Vás potřebovat podepsat smlouvu o získání praxe v oblasti zprostředkování zaměstnání a tu ve 2 vyhotoveních zaslat na adresu naší kanceláře v Praze. Dále budeme potřebovat zaslat doklad o získaném vzdělání (doklad o získání vysokoškolského nebo středoškolského vzdělání), výpis z rejstříku trestů a pak musíte zaplatit poplatek za získání praxe na náš bankovní účet.