Pro ukončení působení na naší akademii získáte především prokazatelnou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání a možnost působit jako odpovědný zástupce v některé z personálních agenturu nebo agentur práce, které v ČR působí, anebo získáte možnost v oboru sami podnikat.

Při působení na naší akademii získáte převážně formou e-lerningu a formou 2 víkendových kurzů potřebné informace z oblasti provozování personální agentury a podnikání v oblasti zprostředkování zaměstnání. Důležitým dokumentem, který od nás získáte, je potvrzení o praxi ve zprostředkování zaměstnání.

Absolvování naší akademie Vám tedy přinese možnost zajímavého výdělku v oblasti zprostředkování zaměstnání. V případě zaměstnání na pozici odpovědného zástupce Vám to přináší možnost získat mzdu ve výši nejméně 4 tarifní třídy. Aktuálně se odměna odpovědného zástupce obvykle pohybuje v rozpětí 8-15tis. Kč měsíčně za pracovní úvazek 20 hodin týdně realizovaný obvykle formou home office. Čili s ekonomického hlediska se jedná o činnost velice zajímavou a náklady na získání potřebné kvalifikace a praxe se Vám vrátí za cca 6-9 měsíců výkonu funkce odpovědného zástupce.

V případě podnikání v oboru zprostředkování zaměstnání se Vám náklady na získání kvalifikace vrátí ještě rychleji.