Pro působení na naši akademii budeme potřebovat zaslat emailem Váš strukturovaný životopis. Dále budeme potřebovat od Vás potřebovat podepsat smlouvu o získání praxe v oblasti zprostředkování zaměstnání a tu ve 2 vyhotoveních zaslat na adresu naší kanceláře v Praze. Dále budeme potřebovat zaslat doklad o získaném vzdělání (doklad o získání vysokoškolského nebo středoškolského vzdělání), výpis z rejstříku trestů a pak musíte zaplatit poplatek za získání praxe na náš bankovní účet.

Po začátku působení v naší akademii se Vám začne počítat čas Vaší praxe. V případě, že máte vysokoškolské vzdělání, budete potřebovat získat praxi celkem 2 roky, v případě středoškolského vzdělání musíte získat praxi 5 let.

Na naší akademii si můžete také potřebnou praxi doplnit v případě, že již nějakou praxi máte a jen Vám nějaký čas chybí. V tomto případě domlouváme podmínky individuálně podle toho, kolik praxe Vám chybí.

V průběhu působení na naší akademii Vám budeme zasílat formou e-lerningu materiály, jejichž studium Vám může být později při výkonu funkce odpovědného zástupce nebo při podnikání v oboru zprostředkování zaměstnání prospěšné. Dále obdržíte pozvánky na semináře, které v této věci pořádáme.

Po úspěšném absolvování akademie a získání potřebné praxe od nás obdržíte potvrzení o jejím získání. Toto potvrzení Vám pak bude sloužit jako podklady pro výkon funkce odpovědného zástupce nebo při získání povolení ke zprostředkování zaměstnání od Generálního ředitelství Úřadu práce ČR.

Kam nám máte potřebné podklady poslat ?

Podklady mi prosím pošlete emailem: info@aozet.cz

Nevíte si případně s něčím rady? Zavolejte nám: 703 661 511